privacy statement
Disclaimer

DMHQ
Direct marketing HeadQuarters BV is de moedermaatschappij van de BV’s:
Mailsupport BV, Tevens handelend onder de namen: DM+(Dmplus) en Yourpost,
Sharepost BV, Teven handelend onder de naam: Mailweb,
The Postcard Guys BV.
Deze privacy statement in van toepassing op DMHQ en alle onderliggende BV’s en alle websites of landingspagina’s van deze bedrijven, hierna te noemen DMHQ.

De websites van DMHQ zijn:
– Mailweb.nl
– Yourpost.nl
– Dmplus.nl
– Postcardguys.nl

Auteursrechten
Alle auteursrechten op de inhoud van de websites van DMHQ komen toe aan DMHQ. Niets uit de inhoud van deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMHQ.

Privacy Statement

Inleiding
DMHQ respecteert de privacy van de bezoekers op onze websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Dit betekent dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

Wij u, in gevallen waarin uw toestemming is vereist, u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken;

Wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt of als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer u niet als klant, of potentiele klant onze websites bezoekt, worden uw persoonsgegevens door onze websites alleen verwerkt wanneer wij dit als verwerker zijn gevraagd door de Verwerkingsverantwoordelijke

1- DMHQ als verwerker

Wanneer u geen (klant)relatie heeft met DMHQ verwerken wij uw gegevens alleen als verwerker.
Als verwerker verwerken uw persoonsgegevens voor het versturen of afhandelen van respons van Direct Marketing producties of verwerking ter bevordering van het beheren van uw persoonlijke voorkeuren voor direct marketing producties. Wij doen dit in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Voor de exacte verwerkingskenmerken verwijzen we u naar de verwerkingsverantwoordelijke.

2- DMHQ als Verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer u een (klant)relatie heeft met DMHQ verwerken wij uw data als Verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan zijn voor het verwerken van opdrachten, het uitwerken van offertes en informatie aanvragen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Bij het gebruiken van onze online dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of meegegeven door uw browser, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens
– IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze online diensten moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze online dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met onze portalen kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Een abonnement of online diensten
Via yourpost.nl en mailweb.nl kunt u abonnementen en betaalde diensten afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
– per post
– per e-mail
– via social media
– per telefoon

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de websites van DMHQ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

3- Voor alle bezoekers van websites van DMHQ

Formulieren

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de werking van de zoekfunctie.

Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht en of er conversies worden gerealiseerd. Daarnaast maakt DMHQ gebruik op haar websites van re-targeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om aan u interessante en specifieke informatie te kunnen weergeven. Om dit te realiseren plaatst DMHQ via de website advertising cookies op uw apparaat die het mogelijk maken om uw surfgedrag op de websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen. Op basis van dit profiel kan Nic. Oud u op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden. Derde partijen die de cookies plaatsen kunnen aan de hand van deze cookies uw internetgedrag volgen.
Tot slot gebruikt DMHQ diensten van derden om emails mee te versturen en analyses mee te doen van onze websites

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen

bedrijf

beschrijving

link

Google adwords

remarkting / conversion tracking

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Analytics

analyses

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Facebook

remarkting / conversion tracking

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Mailgun

email

https://www.mailgun.com/privacy-policy

Hotjar

analyses

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Mailchimp

email

https://mailchimp.com/legal/privacy/

Linkedin

remarkting / conversion tracking

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

salesfeed

lead generationg (geen persoonsgegevens)

https://www.salesfeed.com/privacy-verklaring/

leadinfo

lead generationg (geen persoonsgegevens)

https://www.leadinfo.com/nl/privacy/

Let op: De bovenstaande gegevens kunnen op ieder moment door ons worden gewijzigd, ook privacy statements van de derden kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

DMHQ
Loodstaat 2
2718 RW  Zoetermeer

Wijzingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Dit document is voor het laatst gewijzigd: oktober 2018